AMAÇLARIMIZ

1. Acil Tıp hekimlerinin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda Türkiye Acil Tıp Derneği’ ne destek olmak.

Değişen ve gelişmeye devam eden Acil Tıp çalışma hayatı, multifaktöryel etkileşim ile pek çok noktada etkilenmektedir. EMPACT, zaman içinde ortaya çıkan yeni sorunların farkındalığı için dinamik bir yapı olmayı hedeflemektedir. Bu aktif yapının ortaya çıkaracağı projeler, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) kurullarına dolaylı ya da doğrudan destek olabilecektir.

2. Genç Acil Tıp doktorları arasındaki iletişimin artmasına katkıda bulunmak için proje üretmek ve yürütmek.

Bu sayede genç Acil Tıp doktorları, birbirinden haberdar olarak ve iletişim içerisinde, ortak eğitim ve bilimsel programlara katılabilecek, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek ve kendilerini Acil Tıp başta olmak üzere her alanda gösterebileceklerdir.

3. Genç Acil Tıp doktorlarının, mezuniyet sonrası kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlerle mesleki ve akademik becerilerinin arttırılması için üretilen projeleri Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) komisyon ve çalışma gruplarına sunmak, projelerin yürütülmesi için dolaylı ya da doğrudan çalışmalarda bulunmak.

Tıbbi bilgi ve uygulama, bilimsel araştırmalara ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla değişmekte ve yenilenmektedir. Birçok uzmanlık dalı ve hatta meslek de olduğu gibi, Acil Tıp uzmanlığında da, bireyin kişisel becerileri önem arz etmektedir. Bu becerilerin çeşitliliğindeki artış sayesinde, ülkemiz Acil Tıp uzmanları, bireysel donaım ve özgüvenleri ile gerek ülkemiz gerekse de uluslararası platformlarda üst düzey temsiliyete ulaşabilecektir.

4. Genç Acil Tıp doktorlarına bilimsel ya da araştırma-geliştirme projeleri yürütebilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi, teşvik edilmesi konusunda proje üretmek, sunmak ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)  kurulları ile beraber çalışmalarda bulunmak.

Genç Acil Tıp doktorlarının bilimsel yayın üretmeleri yanında  araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılmaları, hem kendi gelişimleri hem Acil Tıp uzmanlığının gelişimi hem de ülkemiz potansiyellerini ortaya çıkarabilme açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda Acil Tıp doktorları, her tip araştırmaya katılma ve katkı sağlamaları açısından teşvik edilmelidir. EMPACT ile, başta Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) eğitim birimleri olmak üzere gerekli görülen diğer organizasyonların Genç Acil Tıp doktorlarına ulaştırılması sağlanacaktır.

5. Uluslararası Acil Tıp derneklerinin benzer platformları ve çalışma grupları ile beraber ortak proje üretmek ve uygulamak.

Uluslararası Acil Tıp dernekleri ile ortak proje üretmek ve yürütmek, tüm dünyada, Acil Tıp uygulamaları açısından bilginin paylaşılarak büyümesine katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak uluslararası platformlarda Genç Türk Acil Tıp doktorlarının dolayısı ile Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ‘nin görünürlüğü ve saygınlığı da artacak, Türkiye ve dünyada Acil Tıp uzmanlığı gelişecektir.